Wyślij pocztę.

     Historia kolei na ziemiach polskich obfituje w wiele ciekawych, mało znanych wydarzeń. Często, śledząc historię jej rozwoju, spotykamy ciekawe, mało znane ogółowi dokumenty. Rzucają one inne światło na powszechnie znane dane, powodują rozwikłanie wielu dotychczasowych tajemnic, przyczyniają się do lepszego poznania przeszłości.
     Zamierzeniem tej strony jest odsłonięcie rąbka tajemnicy, pokazanie dokumentów, na które natrafiłem, przeglądając różne archiwa. Mam nadzieję, że strona ta posłuży również innym do pokazania "swoich" tajemnic. Zapraszam do współpracy.
Rozbudowa sieci kolejowej na Pomorzu.
Zarys rozwoju kolejnictwa polskiego w zaborze rosyjskim.
Rozwój sieci kolejowej pod zaborem austriackim.
Opis ekonomiczny D.O.K.P. Olsztyn za 1946 rok.

Wyślij pocztę.