Wyślij pocztę.
     "Wykonując rezolucję Senatu z dn. 29.07 r. z. [1924], dotyczącą opracowania planów rozbudowy sieci kolejowej w poszczególnych Dyrekcjach Kolei Państwowych Dyrekcyjna Rada Kolejowa w Gdańsku na posiedzeniu swem dnia 06.03 r. b. [1925] rozpatrywała szczegółowo sieć kolejową na Pomorzu, wykazała jej zasadnicze braki i opierając się na projekcie opracowanym przez Pomorski Urząd Wojewódzki przyjęła szemat rozbudowy tej sieci z uwzględnieniem obecnych i przyszłych potrzeb gospodarczych kraju. DRK stanęła na stanowisku, że decydującą rolę w danym wypadku powinny grać potrzeby całego Państwa, które w dziedzinie kolejnictwa na Pomorzu ogromnie wzrosły dzięki powstaniu portu w Gdyni, którego budowa będzie znacznie przyśpieszona. Również rozwój stacji klimatycznych i turystyki na naszem wybrzeżu wymaga w tej dziedzinie znacznych zmian i uzupełnień. Sieć kolejowa na Pomorzu, jakkolwiek znacznie gęstsza niż w innych dzielnicach Polski, nie odpowiada zupełnie swemu zadaniu, była bowiem projektowana i rozbudowywana z tą myślą przewodnią, aby stworzyć dobre połączenie kolejowe z Berlinem, Królewcem, Kwidzynem, Szczecinem i innymi centrami niemieckiego życia gospodarczego, zaś oczywiście w owych czasach nikt nie myślał opotrzebach dogodnej i krótkiej komunikacji z Warszawą, Poznaniem i Śląskiem, dokąd obecnie ciąży życie gospodarcze naszego Województwa.
     Uchwały powzięte w dniu 6 b. m. [06.03.1925] przez DRK zmierzają właśnie ku temu, ażeby powyższe braki w miarę możliwości najmniejszym kosztem usunąć i stworzyć dogodne połączenia kolejowe z krajem, których brak daje się już obecnie ogromnie we znaki.
     O ile więc chodzi o ulepszenie skrócenia połączeń z centrami gospodarczymi i administracyjnymi Państwa, DRK wypowiedziała się za koniecznością wybudowania w najbliższym czasie następujących linii kolejowych:
1) Reda - Kartuzy, ewentualnie Wejherowo - Kartuzy.
2) Kościerzyna - Bąk /na linii CZersk - Liniewo, która również ma być ukończona/.
3) Czersk - Tuchola.
4) Koronowo - Bydgoszcz.
     Linie te łącznie z istniejącymi już odcinkami dadzą najprostsze połączenie wybrzeża z Poznaniem, Katowicami i Krakowem. Dalej:
5) Warlubie - Dragosz.
6) Łasin - Pleszewo.
7) Ostrowite - Nowe Miasto - Zajączkowo Lubawskie.
które to linie upraszczają połączenie wybrzeża i Pomorza ze stolicą.
     Mając na względzie rozwój ruchu turystycznego na wybrzeżu DRK uznała za konieczne przystąpienie do budowy przybrzeżnej linii Wielka Wieś - Karwia - Żarnowiec.
     Poza tem uznano za potrzebne linie:
8) Luzino - Linia Zakrzewo.
9) Sierakowice - Lipusz.
     DRK poświęciła specjalnie dużo uwagi północno - zachodniej części powiatu Chojnickiego i uznała za konieczne budowę linii:
10) Brzeźno - Owsne - Chojnice z odnogą Owsne - Brusy.
     Powyższa uchwała DRK będzie przedłożona Państwowej Radzie Kolejowej i p. Ministrowi Kolei, przyczem należy się spodziewać, że powyższy stan rozbudowy sieci kolejowej na Pomorzu uzyska aprobatę czynników decydujących, ponieważ słuszność tego planu i potrzeba jego realizacji zdaje się nie ulegać żadnej wątpliwości."
Odpis dokumentu z dn. 06.03.1925 r., Archiwum Miejskie w Bydgoszczy, nr Rep. 4 11050.

Wyślij pocztę.